Pe 13 august 2018, a fost aprobată, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, modificarea anexei Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii in infrastructurile sanitare şi sociale. Această prioritate de investiţii contribuie la dezvoltarea, la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalităţile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovand incluziunea socială prin imbunătăţirea