A fost prelungită perioada de depunere a cererilor de finanțare utilizand sistemul electronic – aplicația MY SMIS pană la data de 25.08.2018, ora 10.00. De asemenea, a fost modificat ghidul specific aferent acestui apel, iar printre modificări se numără clarificarea unor neconcordanţe in conţinutul ghidului cu privire la: – acceptarea inscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, in condițiile menționate deja in cadrul ghidului, – conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică