Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru regiunea Vest, in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat pe 27.03.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice și se găseşte la secţiunea Apeluri. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/4, care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate in regiunea Vest, conține informațiile specifice necesare in