Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a semnat astăzi, 22 octombrie, Actul Adiţional la Acordul de Finanţare a Iniţiativei pentru IMM in Romania. Prin acest document, Fondul European de Investiţii (FEI) pune la dispoziţia băncilor o sumă de pană la 150 de milioane de euro, in vederea incurajării investiţiilor, prin acordarea de imprumuturi către investitori. Pe data de 20 octombrie 2016, intre Romania, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (in