Pe data de 19 iulie 2018 a fost aprobată, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2. Ghidul conține informațiile necesare pentru obținerea finanțării oferite de Programul Operațional Regional, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1 – “Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii