Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP) a publicat in data de 18.07.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 – “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile“, Prioritatea de investiții 4e – “Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru