Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat in data de 23.05.2018 spre consultare publică, “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte avand titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1, Investiţii in infrastructura de turism, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pană la 07.06.2018. Ghidul specific conține