Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat in data de 24.07.2018 spre consultare publică, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare in