Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 lansează in consultare publică Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.2/1 – Ambulanţe, beneficiar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU) in parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Documentul este publicat pe site la secţiunea Ghiduri Specifice POR 2014-2020. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pană in data