Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 05.03.2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –“ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale“, Prioritatea de investiţii 8.1 “Investiţii in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalităţile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovand incluziunea socială prin imbunătăţirea accesului la serviciile sociale,