Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat in data de 22/08/2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice„ /1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, apel dedicat celor 7 regiuni de dezvoltare. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pană la data de 21/09/2018. Obiectivul specific

viziteaza www.mdrap.ro