Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 15.06.2018, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul : – POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate – POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate – POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii in infrastructurile sanitare