Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 22.10.2018, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul priorității de investiții 2.2 “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor“ – un nou apel de proiecte. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, pană la data de 23.11.2018. Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi