In data de 27.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Imbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții, 10.1 Investițiile in educație și formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobandirea de competențe și invățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creșterea relevanței