In data de 22.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a “Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1“. Principalele modificări sunt ilustrate in documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 – Martie 2018 se referă, in principal, la următoarele aspecte: