In data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare in cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, pană la data de 08.05.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul