Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, dedicat Regiunii Sud-Vest Oltenia, a fost aprobata și se găseşte la secţiunea Apeluri. Ghidul specific conține informațiile