Versiunea finală a „Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD„, Obiectivul specific 13.1 – “Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei in oraşele mici şi mijlocii din Romania„ din cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii„ a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată ieri, 28.03.2018, prin ordin al viceprim