Ca urmare a apariţiei in presă a unor informaţii referitoare la faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a trimis o circulară prin care inștiințează primăriile că persoanele care au acces la canalizare vor fi obligate să se branșeze la rețea, MDRAP face următoarele PRECIZĂRI: 1. Circulara a fost transmisă cu titlu informativ către unităţile administrativ-teritoriale, in scopul de a le comunica primarilor și cetățenilor prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane reziduale,