In data de 22 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia, Axa prioritară 6 – Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.„ – Apel pentru regiunile Vest si

viziteaza www.mdrap.ro