Astăzi, 14 noiembrie 2018, a avut loc evenimentul de prezentare a proiectului “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități in domeniu“, cod SIPOCA 50. Derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) in perioada 2018 – 2020, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Prin sistematizarea legislației