A fost publicată procedura de atribuire contract de închiriere spaţiu (clădire existentă şi terenul aferent) necesar depozitării arhivei constituită la nivelul APIA Centrul judeţean Dolj, în conformitate cu cerinţele prezentate în documentaţia ataşată.