Pe data de 11 decembrie 2018 Comitetul de Monitorizare al Programului, reunit la Satu Mare, a aprobat proiectele depuse in cadrul celui de-al 3-lea Apel de proiecte, lansat pentru Prioritățile de investiție: – 7/c – sisteme ecologice de transport, – 8/b – susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă și – 9/a – investiţii in infrastructura medicală. In cadrul acestui Apel au fost depuse 57 de proiecte, valoarea finanțării nerambursabile solicitate fiind de 92.010.079,08 euro. La Satu Mare, reprezentanții statelor membre au aprobat