Programul de cooperare interregională europeană Interreg Europe, prin Policy Learning Platform (PLP – Platformă de Invățare a Politicilor), a deschis al doilea apel pentru realizarea misiunilor de peer-review. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 28 iunie 2019. Misiunea de peer-review sau evaluarea “inter pares“ reprezintă evaluarea activității profesionale a unei organizaţii de către alte organizaţii care lucrează in același domeniu. Acest apel se adresează autorităților de management, organismelor intermediare și organismelor