A fost lansat Pachetul solicitantului pentru Apelul 4 de proiecte Interreg Europe, care se va desfășura in perioada 7 mai – 22 iunie 2018. Pachetul conține: termenii de referință ai apelului, versiunea actualizată a manualului programului, modelul declarației de parteneriat și al scrisorii de sprijin. Toate documentele au fost publicate pe site-ul programului. Vă incurajăm să urmăriți secțiunea Project idea feedback din site-ul programului, unde aplicanții interesați vor putea trimite ideea de proiect Secretariatului Comun, de la care vor primi un răspuns