115 contracte de finantare, in valoare de 173,22 de milioane de euro, au fost semnate, pana in prezent, in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este Autoritate de Management. Proiectele contractate vizeaza, in principal, domenii precum: infrastructura, mediu, managementul riscurilor, piata fortei de munca, administratie publica si asistenta tehnica. * * * Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 are o alocare financiara de 215,74 milioane de euro si un grad de contractare de 66,69%. In perioada