In data de 22 martie 2018, membrii Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria au aprobat  85 de proiecte depuse in cadrul apelului 3, din care 14 proiecte pe axa prioritară 1 – O regiune bine conectată, ce vor pune accent pe promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, 55 proiecte pe axa prioritară 2 – O regiune verde, prin care se dorește conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea in mod durabil a patrimoniului cultural și natural al zonei transfrontaliere