Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a două noi contracte de finanțare, aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor in cauză fiind de 4.204.726,86 Euro, din care 3.574.017,83 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. In cadrul acestor două proiecte, alocarea finanțării FEDR este de 2.219.327,90 Euro pentru beneficiarii romani, respectiv 1.354.689,93 Euro pentru