Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a primelor 11 proiecte aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor depășind 13 mil. Euro. Cele 11 proiecte contractate au o valoare totală de 13.080.438,92 Euro, din care 11.118.373,05 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Alocarea finanțării FEDR este de 7.058.023,30 Euro pentru beneficiarii romani, respectiv 4.060.349,75 Euro pentru