Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a primelor 11 proiecte aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor depășind 13 mil. Euro. Cele 11 proiecte contractate au o valoare totală de 13.080.438,92 Euro, din care 11.118.373,05 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Alocarea finanțării FEDR este de 7.058.023,30 Euro pentru beneficiarii romani, respectiv 4.060.349,75 Euro pentru

viziteaza www.mdrap.ro