Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, organizează, impreună cu Secretariatul Tehnic Comun (STC/ADR SE) și cu sprijinul Autorităților Naționale, trei serii de sesiuni de instruire, in perioada aprilie-iunie 2019, astfel: pentru beneficiarii primului apel de propuneri de proiecte: 16-17 aprilie 2019 (București) – pentru beneficiarii din toate statele participante 08 mai 2019, Salonic (Grecia) –