Guvernul Romaniei a aprobat, in şedinţa de astăzi, 25 iunie, printr-o Ordonanţă de urgenţă, Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau infiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Este vorba de instituirea unui nou program de finanţare, denumit Programul Termoficare, cu caracter multianual, prin care lucrările de investiţii să se realizeze