In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărare a Guvernului privind aprobarea stemei orașului Tismana, județul Gorj. Proiectul de act normativ au fost publicat in data de 27.08.2018. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului