Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), in calitate de beneficiar, implementează proiectul “Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice in renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic“, cod SIPOCA 606/cod MySmis 127562. Proiectul, realizat in parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC“ și cu