Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), in calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice in renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic„, cod SIPOCA 606/cod MySmis 127562. Proiectul, realizat in parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC„ și cu

viziteaza www.mdrap.ro