In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următoarelor proiecte de acte normative: Hotărare a Guvernului privind aprobarea modelului steagului orașului Horezu, județul Valcea, Hotărare a Guvernului privind aprobarea modelului steagului orașului Odobești, județul Vrancea. Proiectele de acte normative au fost publicate in data de 27.08.2018. Propunerile, sugestiile