Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), a elaborat Raportul de monitorizare (M2) a procesului de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016 – 2020 la nivelul administraţiei publice locale in anul 2017. Documentul este o sinteză cantitativă și calitativă a modului in care a fost implementată SNA la nivelul administrației publice locale in anul 2017 și reprezintă rezultatul demersurilor susținute ale MDRAP, concretizate in mii de e-mailuri