Astăzi, 13 iunie 2019, Comitetul Comun de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia a aprobat Raportul Anual de Implementare pentru anul 2018. Rezultatele obținute in cursul anului 2018 sunt legate de implementarea a 34 de proiecte și finalizarea a 11 proiecte prin intermediul cărora: peste 14.000 de cetățeni au fost implicați in activități culturale, sociale sau servicii de ingrijire medicală; peste 21.000 de persoane au beneficiat de măsurile de protecție impotriva inundațiilor finanțate de