Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), a elaborat Raportul de monitorizare (M3) a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul administraţiei publice locale in anul 2018. Documentul reprezintă o sinteză cantitativă și calitativă a modului in care a fost implementată Strategia Națională Anticorupție la nivelul administrației publice locale in anul 2018. In scopul implicării unui număr cat mai mare de instituții ale administrației