Cel de-al doilea apel de proiecte al Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia a fost lansat oficial pe 27 noiembrie 2017. Cu un buget de aproximativ 20 de milioane de euro, apelul a avut, ca termen-limită pentru depunerea proiectelor, data de 24 aprilie 2018, ora 16.00. In cadrul acestui apel, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, in domeniile: promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 6.737.774 de euro protecția mediului și managementului riscurilor