In perioada 26 august – 3 octombrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a organizat 16 sesiuni de instruire pentru personalul responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 -2020 de la nivelul administrației publice locale. Cele 16 sesiuni au fost susținute de reprezentanți ai Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), structură responsabilă cu coordonarea și monitorizarea implementării prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale. Peste 400 de persoane,