Guvernul a adoptat astăzi, 13 decembrie, o Hotărare prin care se alocă suma de 262,6 de milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital din unităţile administrativ-teritoriale. *** Legea finanţelor publice locale stabileşte că Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărari ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute in timpul