Un Manual de implementare a standardelor de control intern managerial (SCIM), cu machete şi exemple de activităţi necesare implementării fiecărui standard, un Ghid de elaborare a procedurilor operaţionale şi a celor de sistem, Metodologia de management al riscurilor și Codul controlului intern managerial al entităţilor publice: acestea sunt rezultatele proiectului „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local„ (cod SIPOCA 34). Realizat de Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreună

viziteaza www.mdrap.ro