Un Manual de implementare a standardelor de control intern managerial (SCIM), cu machete şi exemple de activităţi necesare implementării fiecărui standard, un Ghid de elaborare a procedurilor operaţionale şi a celor de sistem, Metodologia de management al riscurilor și Codul controlului intern managerial al entităţilor publice: acestea sunt rezultatele proiectului “Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local“ (cod SIPOCA 34). Realizat de Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreună