“In ceea ce priveşte infrastructura, o prioritate pentru Guvern o reprezintă in continuare corelarea surselor de finanţare pentru realizarea investițiilor publice ale autorităților locale, atat din PNDL, cat şi din fonduri europene sau prin programele derulate de Compania Naţională de Investiţii şi de Agenția Naţională pentru Locuințe. Reducerea decalajelor regionale reprezintă unul dintre principalele obiective ale utilizării acestor fonduri, iar Romania trebuie să susțină creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, coroborat