Astăzi, 31 august, aniversăm unul dintre cele mai importante simboluri care ne definesc ca naţiune: Limba Romană. Cultura, valorile, spiritul şi tradiţiile poporului nostru sunt exprimate prin Limba Romană, care se află la loc de cinste şi printre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Sărbătorirea limbii romane reprezintă, de asemenea, un omagiu adus tuturor generaţiilor de romani care, de-a lungul timpului, au contribuit la păstrarea şi cultivarea spiritului naţional, dar şi celor care continuă astăzi să vorbească, să scrie şi să simtă romaneşte,